Özel sağlık hizmetlerindeki maliyet artışları, sigorta pazarını etkiliyor

Küresel CovId-19 salgını sürecinde daha da öne çıkan özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları, gelişimini bugün de sürdürüyor. Ancak Türkiye’deki enflasyonist ortam, döviz kuru hassasiyeti yüksek bu branşı önemli ölçüde etkiliyor. Sektör oyuncuları da özellikle özel sağlık hizmeti maliyetlerinin hızlı arttığı bu dönemde yeni satışlar için farklı ürün seçenekleri sunabilmenin yanı sıra poliçelerini yenilerken tereddüt yaşayabilecek sigortalılar için alternatifli teminatlar sunuyor. Veriler ise branşın geldiği seviyeyi ortaya koyuyor.

PAYI YÜZDE 15.4’TE

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) yılın ilk 8 ayıyla ilgili açıkladığı verilere göre toplam sağlık sigortası branşındaki prim üretimi Ocak-Ağustos 2022’ye kıyasla yüzde 160.4 artarak 39 milyar lirayı aştı. Bu branşın hayatdışı toplam prim üretimdeki payı da yüzde 13.8’den yüzde 15.4’e yükseldi. Sağlık sigortaları kapsamında toplam sağlığa ilave olarak seyahat sağlık branşında da yüzde 83.9 artışla 1.5 milyar liralık prim üretildi.

Son yıllarda toplam sağlık branşının lokomotifi durumuna gelen tamamlayıcı sağlık sigortasındaki güçlenme, 2023 yılında da devam ediyor. İlk 8 ayda bu alt branştaki prim üretimi yüzde 190.2 artarak 10.6 milyar lira oldu. İlk 8 aylar itibarıyla toplam sağlıktaki payı yüzde 24.4’ten yüzde 27.2’ye yükselen tamamlayıcı sağlığın hayatdışı prim üretimindeki payı da yüzde 3.4’ten yüzde 4.2’ye çıktı. Tamamlayıcı sağlığın detaylarına bakıldığında ise sigortalıların tercihinde “yatarak ve ayakta tedavi”nin açık ara önde olduğu görülüyor. Bu sigortadaki prim üretimi yüzde 185.4 artışla 9.8 milyar lira oldu. “Yatarak tedavi” sigortasındaki prim üretimi de yüzde 264 artışla 806.9 milyon lira.

Yılın ilk 8 aylık verilerine satış kanalı bazında bakınca, brokerlerin satış payının arttığı görülüyor. Geçen yılın aynı ayına kıyasla toplam sağlıkta acentelerin payı yüzde 55.1’den yüzde 52’ye düşerken brokerlerin payı yüzde 28.6’dan yüzde 30.6’ya yükseldi. Bunun yanında “merkez”in payı yüzde 8.8’den yüzde 9.9, “banka” payı yüzde 7’den yüzde 7.1’e yükseldi.

‘BANKA’ HIZLANDI

Tamamlayıcı sağlıkta ise acentelerin payı yüzde 59.5’ten yüzde 58.1’e gerilerken brokerlerin payı yüzde 20.5’ten yüzde 20.6’ya çıktı. Ayrıca merkezin payı yüzde 9.8’den yüzde 9.9’a, bankanın payı yüzde 9.9’dan yüzde 11.1’e ulaştı.

HİZMET AĞINI BÜYÜTMEK İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORLAR

Anadolu Sigorta’nın, hastane ağını genişletmeyi ve sigortalıların seçeneklerini artırmayı sürdürdüğü, bu yıl da 200’ün üzerinde sağlık kurumunu listesine eklediği açıklandı.

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Taylan Matkap şu noktalara dikkat çekti: “İçinde bulunduğumuz ortamda sağlık branşında, ürün ve teminat çeşitliliğinin artırılması, anlaşmalı sağlık kurumları ağının genişletilmesi ve aynı zamanda sigortalıların bütçesine ve ihtiyacına göre ürünler sunulması giderek daha önemli hale geliyor. Çünkü sağlık sigortaları belki de hayatın en zorlu risklerine karşı güvence altında olmak ve onlara hazırlıklı olmak demektir.

“SAĞLIKTA ARZU ETTİĞİMİZ YERE GELMEK İÇİN ADIM”

Sompo Sigorta Sağlık Sigortaları Direktörü Çağatay Çınar, tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) alanındaki yenilikçi çalışmalarla sektör ortalamasının üzerinde büyüdüklerini belirtti. Çınar şöyle devam etti: “Esas itibarıyla, tamamlayıcı sağlığa da bugün popüler bir ürün olduğu için odaklanmış değiliz. Liderlik vizyonumuzun bir parçası olarak sağlık branşında da arzu ettiğimiz yere gelmek için, bir adım olarak görüyoruz.”

TEKNİK KAR İLK ALTI AYDA 5 MİLYAR LİRA

TSB’nin güncel verilerine göre yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hastalıksağlık branşında ödenen toplam hasar yüzde 116 artışla 14 milyar liraya ulaştı. Teknik kâr ise primdeki güçlü performansla yüzde 403 artarak 5 milyar lira oldu. Buna göre teknik kâr zarar oranı da iyileşerek yüzde 13.3’ten yüzde 27’ye yükseldi. Yılın ikinci çeyreğinde ise 2022’nin aynı dönemine kıyasla ödenen hasar yüzde 100 artışla 7.1 milyar lira, teknik kâr yüzde 403 artışla 4.2 milyar lirayı aştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx